Volum de predici ale IPS Laurentiu, aparut la „Andreiana”

1107

Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a publicat recent la Editura „Andreiana” primul volum de predici din perioada Triodului, intitulat „Din exilul păcatului la Masa Împărăţiei. Călătorie cu Hristos spre Postul Mare”. Volumul conţine cuvântări ale ierarhului la duminicile Triodului care preced Postul Mare.

Un tratat de teologie şi spiritualitate, volumul conţine 18 predici ale IPS Mitropolit Laurenţiu la cele patru duminici din Triod, în care ne pregătim duhovniceşte pentru a intra în Postul Mare şi a ne purta sufletele într-un pelerinaj lăuntric spre măreaţa Înviere a Domnului.

Această călătorie cu Hristos printr-o perioadă de o frumuseţe aparte a anului bisericesc este precedată de două duminici de o însemnătate deosebită din punct de vedere spiritual: Duminica lui Zaheu Vameşul şi cea a Cananeencei. Aceste două duminici premergătoare Triodului sunt cuprinse în planul pedagogic şi catehetic al Bisericii de pregătire a credincioşilor pentru călătoria spre Învierea Domnului. Din acest motiv, Părintele Mitropolit include în acest prim volum de predici şi cuvintele de învăţătură rostite la aceste două duminici dinaintea Triodului, cu tâlcuiri ale cunoscutelor texte evanghelice în care Mântuitorul Iisus Hristos îndeplineşte dorinţa mare a lui Zaheu Vameşul şi a femeii cananeence de a primi binecuvântarea Învăţătorului.

„În tematica lor predicile schiţează un mic tratat de spiritualitate, analizând condiţiile subiective pe care credincioşii sunt chemaţi să le realizeze pentru a se putea angaja pe calea ascetică a celor patruzeci de zile de post încheiată la poalele Golgotei Pătimirii şi Învierii Domnului. Aceste şase condiţii sunt: dorinţa de a-L vedea pe Hristos şi de a-L ospăta la masa iertării (ca Zaheu), credinţa neabătută şi smerită (a Cananeecei), rugăciunea de umilinţă (a Vameşului), căinţa şi întoarcerea la Tatăl (a Fiului Risipitor), iubirea cu fapta a aproapelui (criteriul Judecăţii de Apoi) şi iertarea tuturor (tema evangheliei Duminicii Izgonirii), toate posibile pe fondul recunoaşterii sincere a păcătoşeniei proprii care ştie că are nevoie de îndreptarea şi vindecarea lui Hristos”, spune arhid. Ioan I. Ică jr. în Prefaţa lucrării.

Un urcuş în 12 trepte

Toate predicile din perioada Triodului subliniază frumuseţea duhovnicească şi liturgică a săptămânilor de pocăinţă şi nevoinţă sufletească dinaintea Învierii. Învăţăturile duminicilor din Triod sunt o adevărată „şcoală a pocăinţei”, un adevărat plan catehetic şi pedagogic, prin care credinciosul este purtat prin teme de meditaţie spirituală, prin momente de înălţare duhovnicească şi smerenie, pentru a conştientiza darurile revărsate în omenire prin Pătimirile, Jertfa şi Învierea Fiului lui Dumnezeu.

„Cu dorinţa noastră fierbinte de a-L urma pe Hristos, călătorim duminică de duminică împreună cu El spre mântuitoarele Sale Pătimiri şi măreaţa Sa Înviere din morţi, păşind, astfel, pe fiecare treaptă a scării duhovniceşti a acestei speciale perioade de pregătire sufletească. Urmând părintelui Alexandru Schmemann, am putut identifica, simbolic, un urcuş duhovnicesc în 12 trepte, primele şase fiind reprezentate de semnificaţia celor şase săptămâni pregătitoare pentru perioada Postului Mare (două dinaintea de începutul Triodului şi primele patru ale Triodului), iar ultimele şase trepte alcătuind cele şase săptămâni din vremea Postului Mare. În această intensă perioadă spirituală, Biserica noastră, cu o înţeleaptă pedagogie divină şi cu multă dragoste, ne îndrumă şi ne înalţă sufleteşte spre părtăşia bucuriei şi a luminii veşnice a praznicului Învierii Domnului nostru Iisus Hristos”, spune IPS Mitropolit Laurenţiu în Cuvânt Înainte.

Întregul program liturgic al perioadei Triodului este alcătuit în aşa fel încât să faciliteze acest urcuş spiritual, prin starea de pocăinţă, de smerenie, de cugetare asupra Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, dar cu bucuria Învierii în sufletele tuturor celor ce se arată a fi pelerini prin Postul Mare.

Credinţă, pocăinţă, iertare

Cele şase trepte ale pelerinajului spiritual dinaintea Postului Mare sunt prezentate de IPS Mitropolit Laurenţiu în prima parte, intitulată „Călătorind spre Hristos spre Postul Mare. Treptele urcuşului duhovnicesc”. În primul capitol, ierarhul a adunat patru predici la Duminica lui Zaheu Vameşul, din care învăţăm că „Dumnezeu ne dă şansa şi răgazul pentru a ne putea mântui” (p. 58). În al doilea capitol, IPS Mitropolit Laurenţiu prezintă două predici la Duminica Cananeencei, cu tema credinţei puternice şi statornice, prin care „putem menţine legătura cu Dumnezeu, mărturisind nu numai existenţa Lui, ci întreaga Sa lucrare creatoare, proniatoare şi mântuitoare a lumii din care facem parte” (p. 64). În al treilea capitol al lucrării, Părintele Mitropolit oferă cititorilor posibilitatea să parcurgă patru predici la Duminica Vameşului şi a Fariseului, de unde învăţăm sensul adevăratei smerenii, ca început al pocăinţei. Predicile la Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor sunt prezentate în al patrulea capitol al volumului. „Dacă ne-am îndepărtat de Dumnezeu prin păcatele noastre şi am părăsit dragostea părintească a Tatălui ceresc, avem ocazia să ne întoarcem la Hristos prin Taina Spovedaniei”, subliniază ierarhul (p.115). În capitolul V, cele patru predici prezintă temele Evangheliei din Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi: Dreptatea lui Dumnezeu şi judecata viitoare; Răsplata Dreptului Judecător şi darurile veşnice; Fapta bună, criteriul vieţii veşnice; Bucuria raiului – iubirea lui Dumnezeu împărtăşită drepţilor.

Ultimul capitol al volumului este dedicat predicilor la Duminica Izgonirii lui Adam din rai. Iertarea este una dintre condiţiile esenţiale ale mântuirii noastre şi de aceea „are în primul rând efect asupra persoanei care a iertat, redând liniştea sufletească, fiind o împăcare cu tine însuţi, iar apoi aduci linişte şi mulţumire şi celui iertat” (p. 199-200). (Ștefan Mărculeț)