Volum despre misiunea creștină, apărut la Sibiu

766

La Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului a fost publicat de curând al doilea volum al lucrării „Reflecții critice asupra misiunii creștine”, scrisă de pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu. Volumul adună referatele, studiile și comunicările științifice prezentate de autor la diferite simpozioane și conferințe teologice.
Apărută cu binecuvântarea Înaltprea­sfin­țitului Lau­rențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, lucrarea părintelui Aurel Pavel, profesor de Misiologie Ortodoxă la Facultatea de Teologie din cetatea transilvană, este în mare parte în limba engleză, dar conține și două studii în limba franceză și unul în limba italiană. Intitulat în limba engleză „Critical reflections on Christian Mission”, volumul apărut la Sibiu oferă nu doar consistente și profunde analize asupra situației societății actuale și asupra nevoilor pastoral-misionare din zilele noastre, ci și soluții concrete la crizele care frământă din ce în ce mai mult comunitățile noastre și care nu pot fi depășite decât printr-o întoarcere spre Dumnezeu și spre Biserica Sa cea sfântă.

Încă de la începutul lucrării, părintele Aurel Pavel subliniază nevoia ca pregătirea teologică a viitorilor slujitori ai sfintelor altare și a celor care vor să devină misionari ai Bisericii trebuie să fie una temeinică, pentru a oferi celui ce Îl slujește pe Hristos suportul și experiența necesare în misiunea încredințată lor.

„Provocările la adresa Bisericii sunt reflectate automat în edu­cația teologică. Astfel, nu exagerăm când spunem că aceasta se află într-o criză care afectează toți factorii implicați în educație: profesori, studenți, masteranzi, doctoranzi. Este o criză ale cărei rădăcini sunt prea profunde pentru a fi expuse aici. De aceea, atât la nivelul ciclului de licență, cât și la nivelul de master, dar mai ales la nivelul de doctorat, este necesar ca acrivia să ia locul diletantismului și originalitatea în scrierea unei lucrări (licență, dizertație sau doctorat) să ia locul lucrărilor pseudo-academice care sunt doar «o colecție de citate». Doar în acest fel «produsele finite» ale școlilor doctorale ortodoxe pot fi puse în serviciul Bisericii și nu împotriva ei, ca o contra-mărturie”, spune autorul.

Creștinismul și societatea actuală

Având profund sădită în conștiință această nevoie de pregătire consistentă și continuă, preotul sau teologul trebuie mai apoi să identifice nevoile actuale din comunități și să găsească în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți inspirația pentru a răspunde acestor provocări contemporane. Părintele profesor Aurel Pavel subliniază, în volum, legătura indisolubilă între Dogmatică, Liturgică și Spiritualitate, prin care se arată caracterul unitar al teologiei, dar și roadele lucrării Duhului Sfânt în Biserică. Apoi, teologia trebuie să țină cont de realitățile societății contemporane, marcate de inter-culturalitate, inter-religiozitate, globalizare, știință și tehnologie.

„Trebuie să luăm în considerare exigențele inter-culturale și inter-religioase ale dialogului. Societatea zilelor noastre, una globalizată, cere mai mult ca niciodată o teologie care să fie apropiată de descoperirile științifice, având ca scop să atragă atenția spre problemele de etică ridicate de explozia tehnologică și informațională. În mod similar, valorile creștine coexistă și se confruntă cu alte sisteme religioase, ducând fie la separări violente (fanatismul religios) sau, invers, la o identificare simplistă (sincretismul religios). Acestea sunt pericolele peste care nu putem trece ușor; prezența discernământului este absolut necesară în maturitatea slujirii lui Dumnezeu în cuvânt și faptă”, spune părintele Aurel Pavel.

Pentru a sublinia rolul și locul Bisericii în lumea actuală, părintele profesor folosește exemplul facultăților de Teologie, prezente în universități, considerate „o imagine iconică” a Bisericii în lume. Așa cum Biserica este prezentă în lume, dar nu este din această lume, la fel și o facultate de Teologie se află într-o universitate pentru a arăta că nu există cunoaștere de dragul cunoașterii, că viața este mai presus de știință și că toată cunoașterea umană este parțială.

„Pe de altă parte, așa cum tensiunea reală nu este între Biserică și lume, ci între Biserică, lume și eshatologica Împărăție a lui Dumnezeu, Facultățile de Teologie sunt chemate să reamintească «realitatea ultimă» a omului, și anume să promoveze o educație care să conducă oamenii nu doar la ranguri profesionale – sau la a deveni buni cetățeni -, ci să ajungă la «sta­tura omului perfect», Iisus Hristos”, continuă părintele Pavel.

Cunoașterea celorlalte religii și confesiuni

Dintre titlurile studiilor publicate în acest volum amintim câteva: „Dialogul ecumenic din perspectiva Bisericii Ortodoxe Române”, „Contribuția arhiepiscopului Anastasie Yannoulatos la dezvoltarea teologiei misionare ortodoxe”, „Eclesiologia sacramentară originară și criza liturgică modernă după Alexander Schmemann”, „Vestirea Evangheliei și instituirea de Biserici locale. Obiectivele importante ale misiunii”, „Etosul Bisericii primare și eclesiologia ortodoxă contemporană”, „Parohia: mediul ecclesial în pastorația dependenților de alcool”.

Una dintre cele mai importante probleme prezentate de pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel în volumul apărut la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului este cea a dialogului ecumenic și inter-religios. Autorul propune ca întâlnirile ecumenice între teologi să fie intensificate pentru a înlesni dialogul și cunoașterea celorlalte comunități creștine și religioase prezente în comunitățile în care trăim.

„Pentru a putea formula răspunsuri și strategii pe termen lung cu privire la provocările misionare contemporane și pentru a le adapta în diaspora, considerăm că este necesar să intensificăm întâlnirile și dialogul interreligios și ecumenic, cel puțin la nivel de experți în misiologie, cunoscând că linia dintre religie și cultură nu este ușor de definit, că nu putem scrie despre alte religii și denominațiuni doar din ceea ce este scris în cărți sau în mass-media și că o întâlnire și o relație personală cu o persoană anume din altă religie sau de­nominațiune relevă complexitatea și noutatea experienței religioase ale altor religii sau denominațiuni. Trebuie, așadar, depășită distanța dintre teorie și practică”, spune părintele Aurel Pavel.

Sursa: Ziarul Lumina, Ediția de Transilvania