Volumul II din „Trilogia Luminii Sfintei Treimi în Trei Străluciri”

275
Al doilea volum al Trilogiei publicate de părintele Aurel Sas la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului poartă titlul „Dumnezeu-Fiul este Lumină”. În acest volum, autorul prezintă teologia scripturistică și patristică referitoare la dumnezeirea Fiului, a doua Persoană a Sfintei Treimi.

Dacă în primul volum al Trilogiei părintele Aurel Sas a prezentat pe larg o teologie a Luminii divine, cu precădere spre învățătura palamită despre energiile divine care izvorăsc din Ființa unică a Sfintei Treimi, cu o atenție deosebită spre Dumnzeu-Tatăl, Lumina cea veșnică din care se naște Fiul și purcede Duhul din veșnicie, în acest al doilea volum autorul evidențiază învățăturile Sfintei Scripturi și ale Sfinților Părinți despre a doua Persoană a Sfintei Treimi, Fiul-Lumina cea veșnică întrupată la plinirea vremii pentru mântuirea lumii.

Nașterea din veșnicie a Fiului din Tatăl, crearea lumii de către Dumnezeu-Tatăl prin Cuvânt, sau Logos, adică prin Dumnezeu-Fiul și Întruparea Fiului în Hristos sunt doar câteva dintre principalele teme pe care părintele Aurel Sas ni le prezintă în cartea sa.

„Nu a fost niciodată o vreme în care Tatăl să fi fost fără Fiul sau fără Duhul Sfânt, cât și invers, și astfel Dumnezeu, din veci și până în veci, este în Treime. (…) Astfel, Dumnezeu-Cuvântul este viață și lumină și, din această cauză, întunericul păcatului din istoria omenirii căzute, de la căderea primilor oameni până la întruparea Cuvântului sau a Logosului în umanitate (Ioan 1, 14) nu a cuprins-o și nu o va putea cuprinde niciodată, fiindcă este lumină divină, care izvorăște din Dumnezeu, precum viața (Psalm 35, 9), și astfel nu poate fi oprită de întuneric. (…) Așa aflăm că ființa omenească este luminată de lumina dumnezeiască a Cuvântului, a Fiului lui Dumnezeu, întrupat în umanitate, lumină divină pe care întunericul nu o poate cuprinde, fiindcă unde radiază lumina divină întunericul se sfârșește și salvează pe fii întunericului necredinței (Luca 22, 53), care vor să vină la lumina divină a vieții (Ioan 8, 12) și să fie «fii luminii» (Efes. 5, 8). (…) Referitor la Scripturi de la început am aflat că Dumnezeu-Tatăl a creat lumea prin Cuvântul, Fiul, Cel întrupat, în revelarea Scripturii. (…) Așa este revelat lumii întregi și pentru toate generațiile că Dumnezeu-Tatăl a creat toate prin Fiul (Ioan 1, 1-3) în Duhul Sfânt”, ne spune părintele Aurel Sas în volumul al doilea al Trilogiei.

„Descoperirea Cuvântului ca Lumină”

Ca și precedentele lucrări ale părintelui Aurel Sas, slujitor al Sfântului Altar în diaspora românească din Statele Unite ale Americii, „Trilogia Luminii Sfintei Treimi în Trei Străluciri” apare la Sibiu, la Editura Andreiana. Dacă în primul volum al Trilogiei apare la început un cuvânt al IPS Mitropolit Laurențiu, în cel de-al doilea volum avem posibilitatea să citim câteva rânduri scrise de Înaltpreasfințitul Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi.

„Ne bucurăm să binecuvântăm din nou una dintre lucrările Părintelui Aurel Sas. După publicarea mai multor Trilogii în perioada 2012-2016, Părintele Aurel continuă acum cu «Trilogia Luminii Sfintei Treimi în Trei Străluciri» în trei volume. Volumul de față poartă numele «Dumnezeu-Fiul este Lumină». Respectând structura acestei Trilogii, volumul începe prin a explica cum Dumnezeu-Fiul este Cuvântul-Lumină. De la pro­fețiile Vechiului Testament, continuând cu diferite momente ale istoriei poporului evreu, autorul arată descoperirea Cuvântului ca Lumină. Se trece apoi la Întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul ca lumină divină în Noul Testament. Un loc special îl ocupă aici prezentarea minunii Schimbării la Față a Mântuitorului pe Muntele Taborului, descoperirea luminii dumnezeiești pe fața umană a lui Hristos. (…) De la aceste mărturisiri ale credinței adevărate, autorul trece la un nivel pastoral ca să arate că Dumnezeu-Fiul este unicul luminător al omului. Această parte a volumului descoperă chemarea la iluminare a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, și răspunsul omului. Cele trei slujiri ale Mântuitorului sunt prilej de aprofundare a acestei teme, a chemării lui Dumnezeu și a răspunsului omului”, spune IPS Mitropolit Nicolae în Cuvânt de binecuvântare.

Chemarea spre iluminare

Volumul al doilea al Trilogiei părintelui Aurel Sas este structurat în patru capitole. Primul capitol este intitulat „Dumnezeu-Fiul este Cuvântul-Lumină”, iar în cele trei studii cuprinse aici autorul evidențiază revelațiile din Vechiul și Noul Testament ale dumnezeirii Fiului, Întruparea Fiului lui Dumnezeu și lucrarea de iluminare a omenirii, despre care spune că „precum prin ochii fizici care nu văd nu poate pătrunde lumina soarelui, la fel prin ochii orbiți spiritual nu poate intra lumina divină”.

În acest prim capitol, părintele Aurel Sas prezintă și teologia Sfântului Simeon Noul Teolog despre lumina divină. „Tot Sfântul Simeon a descris cel mai luminos și insistent prezentarea lui Hristos Dumnezeu ca Lumină din unica lumină divină și ca izvor al luminii în Treimea cea de o ființă, de viață făcătoare și nedespărțită, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Care se arată în strălucire și slavă celor trecuți prin harul Tainei Botezului și Tainei Pocăinței, prin cele trei trepte: curățire sau purificare, iluminare și desăvârșire”.

Al doilea capitol al volumului, numit „Dumnezeu-Fiul este Lumină din unica Lumină a Sfintei Treimi în Trei Străluciri”, cuprinde trei studii: „Dumnezeu-Fiul este Lumină din Lumina unică a Sfintei Treimi în Trei Străluciri sau în Trei Sori”, „Dumnezeu-Fiul este Izvorul Luminii Necreate, arătat prin minunea Schimbării la Față pe Muntele Tabor” și „Vederea lui Dumnezeu-Fiul în Lumina Sa Divină, de către cei ce se nevoiesc pe căile desăvârșirii să se unească cu El”. O parte importantă a acestui capitol este cea în care autorul prezintă teologia Luminii revelate pe Muntele Taborului, la Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos. Despre această Lumină care a cuprins Chipul lui Hristos, autorul spune că „era lumina necreată unică și dumnezeiască care izvorăște din ființa lui Dumnezeu în Preasfânta Treime, și astfel nu a fost o lumină create ca lumina soarelui sau o lumină fizică și obișnuită”.

Aceeași Lumină izvorâtă din Ființa Sfintei Treimi a fost văzută și de femeile mironosițe după Învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos: „Pe Domnul Iisus Hristos L-au văzut în lumina strălucitoare a Învierii Sale și celelalte femei mironosițe dimineața, în prima zi a Învierii Sale, când au mers la Sfântul Mormânt cu miresmele pe care le pregătiseră”.

Urmează un capitol în care autorul cheamă pe toți cititorii la iluminarea în Hristos. Intitulat „Dumnezeu-Fiul este Lumina lumii”, acest capitol cuprinde la rândul său trei studii în care părintele Aurel Sas subliniază chemarea la primirea Luminii divine în sufletele fiecărui om care crede în Hristos. „Fiecare credincios va străluci apoi, după cum a răspuns chemării lui Hristos Mântuitorul său de veni la iluminarea divină, prin credință, iubire și fapte bune în viața aceasta”.

În cele trei studii ale ultimului capitol al volumului, intitulat „Dumnezeu-Fiul este Lumină și luminează tineretul, familiile și conducătorii”, autorul se adresează celor care caută sensul vieții. Iată câteva dintre titlurile cuprinse în cele trei studii ale acestui capitol: „Tineri și tinere, știați că Dumnezeu-Fiul este izvorul vieții și al luminii voastre și tuturor?”, „Veniți tineri și tinere la Mântuitorul vostru Hristos Dumnezeu”, „Schimbarea în bine a conducătorilor spre schimbarea lumii, după exemplul Sfântului Pavel”, „Să auzim câteva vorbiri ale lui Dumnezeu din Scripturi”.

Fiecare studiu din cele patru capitol se încheie cu o rugăciune pentru luminare. Nu lipsesc nici din acest volum îndemnul autorului la rugăciune zilnică și partea de încheiere numită „Către cititori”.

Sursa: Ziarul Lumina, Ediția de Transilvania