Zilele Șaguniene 2019: simpozion al doctoranzilor teologi

697

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a găzduit miercuri, 27 noiembrie, simpozionul semestrial al doctoranzilor teologi. Evenimentul a făcut parte din manifestările Zilelor Șaguniene 2019 pregătitoare pentru hramul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Lucrările simpozionului au avut loc în Sala 3 a Facultății de Teologie din Sibiu, spațiu destinat activităților doctoranzilor teologi.

Lucrările simpozionului au fost prezidate de decanul Facultății de Teologie din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr și prodecanul instituției, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel. În prima parte a întâlnirii au fost comunicate probleme de ordin administrativ. Doctoranzii teologi au avut posibilitatea să afle mai multe despre posibilitățile de accesare a programelor de cercetare în bibliotecile universităților din Europa, cu finanțare oferită doctoranzilor de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, iar mai apoi au fost discutate aspecte din activitatea de cercetare și de participare a doctoranzilor la evenimentele academice, precum și din obligativitatea de publicare unui anumit număr de studii în publicațiile de specialitate.

În a doua parte a simpozionului doctoranzii au prezentat referatele pregătite pentru acest simpozion cu tema „50 de ani de învățământ universitar la Sibiu. Învățământul teologic în cadrul spațiului academic sibian”.

Referatele prezentate în cadrul acestui simpozion vor fi publicate în revista „Studia Doctoralia Andreiana” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.